Spreekuren | Winkelcentrum Holierhoek | New Page Title | 112 | Winkelcentrum de Loper. | Wat wel en niet kan. 1.Parkeerproblemen. 2.Aanbieden huisvuil. 3.Geluidsoverlast. | History/Background | Photo Album | Wist u dat! | Belangrijke adressen! | k | Neem kontakt met mij op. | Agenda:
Wijkpolitie Holy

Winkelcentrum de Loper.

Winkelcentrum Holierhoek

embleempje.gif

Hieronder kunt u vragen of opmerkingen stellen of geven aan het wijkteam, ik zal zorgdragen voor verdere afhandeling (indien nodig)

Aan wijkteam Holy
  

De site is ietwat veranderd omdat onze dienst veranderde.
Officieel bestaan er geen wijkagenten meer. Deze zijn opgegaan in de opgezette wijkteams.
Vlaardingen bestaat uit drie van dit soort teams. Te weten wijkteam west, wjkteam centrum en wijkteam Holy.
De onderverdeling van Holy in Noord en Zuid is hiermee dus van de baan. De wijkagenten G. van Brakel en K.de Jong zijn onderdeel geworden van dit team.
Zij blijven wel zoveel mogelijk zelfstandig werken om zo hun kontakten te kunnen onderhouden en de burgerij ten dienste te zijn. Wijkbewoners gaven ook aan dat het verdwijnen van een aanspreekbare wijkagent geen goede zaak zou zijn. Ook onze spreekuren worden volgens het bestaande rooster gehouden.

mvc-016s.jpg

zwartepiet

Deze foto bevat een link naar de site van Maila(goldenretriever)

Overleg bewonersorganisatie met wijkbeheer op woensdag 13 december 2000. Het volgende overleg staat gepland op 18 februari 2001.
Mocht u dus nog suggesties hebben dan hoor ik dat graag.

Veel werd gesproken over de overlast veroorzaakt door de jeugd. Hierbij ging het hoofdzakelijk over de jeugd bij het vlondertje en de Ster. Bewoners vonden dat er harder opgetreden moest worden.
Door de politie werd aangegeven dat meerdere malen door de politie de jeugd in de gaten werd gehouden en dat er niet echt overlast was geconstateerd.(beleving)
Vier of vijf jongeren bij het vlondertje kon niet als overlast worden gezien.
Zowel door de gemeente als de politie werd het wegsturen van de jeugd gezien als het verleggen van het probleem.
Bewoners vertelden dat er toch officiele hangplekken waren voor de jeugd. Deze zijn er inderdaad, maar de jeugd laat zich niet sturen naar een vastgestelde plaats.
Afspraak gemaakt dat er met de jeugd kontakt wordt gelegd.

Ook werd de vervuiling besproken. Iedereeen was het er over eens dat het de laatste tijd behoorlijk schoon was. Alleen het schoonmaken van de tegels gaf problemen. Toekomst zou het leren of er nieuwe tegels nodig zijn op de LOPER

16 februari jaarvergadering bewonersvereniging Eksterlaan te Vlaardingen.

Oud en Nieuw 2000/2001,
Voor iedereen natuurlijk de beste wensen en een heel voorspoedig 2001.

De jaarwisseling is in het geheel voor Vlaardingen zeer rustig verlopen. Er waren geen incidenten bij waarvan je kon zeggen dat dat met de wisseling te maken had.
In de loop van de avond sneuvelde er een ruit bij de Albert Heyn. Uiteraard ligt de dader op het kerkhof, helaas.

Er waren enkele georganiseerde kerstboomverbrandingen, omdat er goed werd gecontroleerd was het ook hier geen rommeltje.

Ik verwacht dat iedereen heelhuids de wisseling is doorgekomen. Het gaat u allen goed.

mayla2.jpg

Vlaardingse Vaart gezien vanaf het Holy-Ziekenhuis

Mijn naam is Kor de Jong, sinds 01 augustus 2000 de wijkagent van Holy-Zuid te Vlaardingen.

Het direkter omgaan met de mensen trok mij zeer aan bij de functie van wijkagent. Mijn bedoeling is dan ook veelvuldig in de wijk aanwezig te zijn. Wanneer ik op de fiets of benenwagen door de wijk ga schroom dan ook niet om mij aan te spreken over dingen die u in de wijk meemaakt of ziet.

mayla2.jpg

Vlaardingse motoragenten onderweg naar begeleiding van MARK HUIZINGA na de Olympische spelenWelkom.
Deze site is bedoeld om informatie te geven en op te halen over de wijk.
Dit kan van alles zijn, zoals; organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen, BBQ's.
Dingen die u dwars zitten, oproepjes, te koop en te koop gevraagd. Alles dus.


*16 september rommelmarkt op de LOPER
*24 september autoloze zondag

Voorlopig hebben wij op zondag 24 september een autoloze zondag. Vele aktiviteiten zullen plaatsvinden. Volg deze site nadere info volgt.

Veel informatie voor u!
Spreekuren: Dinsdagmiddag van 14:00 uur t/m 15:00 uur in "de Bijenkorf".
Woensdagochtend van 10:00 uur t/m 11:00 uur in het gebouw "de Toekomst".

Wanneer de spreekuren op dinsdag te weinig bezocht worden zal ik deze in de komende tijd aflasten.

Januari 2001 gaat er veel veranderen op het gebied van de politie. Er worden wijkteams opgericht met als doel beter te kunnen functioneren in de wijken. Men wil proberen in een vroeg stadium problemen te erkennen en deze op te lossen.

mayla2.jpg

Op deze lokatie heb ik spreekuur op iedere dinsdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. U bent dan van harte welkom!

Click to receive email
when this page is updated
Powered by NetMind

Cat in needlepoint; Actual size=180 pixels wide

Tijdens installatie.

Ik weet dat deze site in opbouw is en dat er nog niet echt veel bijzonders op staat. Maar toch zou ik willen dat u mijn gastenboek tekent, zodat ik in het vervolg weet wat ik kan veranderen. Hartelijk dank hiervoor. KOR

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook